Amalea's Trend

Galveston

Musikgrundskola

Jag skulle vilja sätta min son i en skola här i närheten som är musikinriktad. Han är väldigt musikalisk och har bra gehör för att vara så liten. Han tycker mest om att spela trummor, och trots att han aldrig gått på musikskola för att lära sig så kan han ha fantastiska trumsolon ibland, han har lärt sig själv. Han håller takten och spelar till musik han hör på radio ibland. Jag vill gärna uppmuntra det här med att spela musik. Själv spelar jag piano sedan jag var sex år gammal och försöker nu lära honom det också.